Pogoji uporabe avtorskih vsebin

Vsebina tega spletišča, tako besedila kot fotografije, so last podjetja Promad d.o.o., razen če je avtor naveden posebej. Prepovedana je nedovoljena objava vseh vsebin tega spletišča v komercialne namene v katerem koli mediju.

Vsak primer neupravičene uporabe bomo preganjali tako kazensko kot odškodninsko.

Vsebine so v komercialne namene na voljo ob izrecnem dovoljenju podjetja Promad d.o.o. po ceniku:

  • fotografija: 500,00 EUR
  • besedilo recepta: 300,00 EUR
  • besedilo članka: 500,00 EUR
  • druga besedila: 200,00 EUR

Ob nedovoljeni uporabi vsebin bomo po 168. členu, 3. odstavku ZASP zaračunali nadomestilo, povečano na 200 %.

Uporaba vsebin v nekomericalne namene je dovoljena po predhodnem dogovoru o načinu uporabe.

Za dogovor o uporabi vsebin nas kontaktirajte na e-mail naslov info@mojirecepti.com.